ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποθήκευσης Ενέργειας

Από οικιακής κλίμακας έως βιομηχανικές και υβριδικές εφαρμογές, για οποιασδήποτε διάρκειας ισχύος απαιτήσεις, μπορείτε να επενδύσετε στα πιο προηγμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και να γίνετε μέρος της ενεργειακής επανάστασης.

Κατασκευαστές:

Όλα Fronius Solarwatt

MyReserve 2.4

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Έξοδο φόρτισης / Αποφόρτισης: 2.400W / 1.500-2.400W

Χωρητικότητα Aποθήκευσης: 2.4kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

MyReserve 4.8

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Έξοδο φόρτισης / Αποφόρτισης: 4.800W / 3.000-4.800W

Χωρητικότητα Aποθήκευσης: 4.8kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

MyReserve Matrix 2.4

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Έξοδο φόρτισης / Αποφόρτισης: 2.400W / 1.500-2.400W

Χωρητικότητα Aποθήκευσης: 2.4kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

MyReserve Matrix 4.8

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Έξοδο φόρτισης / Αποφόρτισης: 4.800W / 3.000-4.800W

Χωρητικότητα Aποθήκευσης: 4.8kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

MyReserve Matrix 7.2

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Έξοδο φόρτισης / Αποφόρτισης: 7.200W / 4.500-7.200W

Χωρητικότητα Aποθήκευσης: 7.2kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

MyReserve Matrix 9.6

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Έξοδο φόρτισης / Αποφόρτισης: 9.600W / 6.000-9.600W

Χωρητικότητα Aποθήκευσης: 9.6kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

MyReserve Matrix 12.0

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Έξοδο φόρτισης / Αποφόρτισης: 12.000W / 7.500-12.000W

Χωρητικότητα Aποθήκευσης: 12.0kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

MyReserve Matrix 14.4

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Έξοδο φόρτισης / Αποφόρτισης: 14.400W / 9.000-14.400W

Χωρητικότητα Aποθήκευσης: 14.4kWh

Εφαρμογή: Εμπορική

DATASHEET

MyReserve Matrix 16.8

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Έξοδο φόρτισης / Αποφόρτισης: 16.800W / 10.500-16.800W

Χωρητικότητα Aποθήκευσης: 16.8kWh

Εφαρμογή: Εμπορική

DATASHEET

MyReserve Matrix 19.2

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Έξοδο φόρτισης / Αποφόρτισης: 19.200W / 12.000-19.200W

Χωρητικότητα Aποθήκευσης: 19.2kWh

Εφαρμογή: Εμπορική

DATASHEET

MyReserve Matrix 21.6

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Έξοδο φόρτισης / Αποφόρτισης: 21.600W / 13.500-21.600W

Χωρητικότητα Aποθήκευσης: 21.6kWh

Εφαρμογή: Εμπορική

DATASHEET

MyReserve Matrix 24.0

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Έξοδο φόρτισης / Αποφόρτισης: 24.000W / 15.000-24.000W

Χωρητικότητα Aποθήκευσης: 24.0kWh

Εφαρμογή: Εμπορική

DATASHEET

Solar Battery 4.5

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου (LiFePO4)

Έξοδο φόρτισης / Αποφόρτισης: 2.400W / 2.400W

Χωρητικότητα Aποθήκευσης: 3.6kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

Solar Battery 6.0

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου (LiFePO4)

Έξοδο φόρτισης / Αποφόρτισης: 3.200W / 3.200W

Χωρητικότητα Aποθήκευσης: 4.8kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

Solar Battery 7.5

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου (LiFePO4)

Έξοδο φόρτισης / Αποφόρτισης: 4.000W / 4.000W

Χωρητικότητα Aποθήκευσης: 6.0kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET
1 ..

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Από οικιακής κλίμακας έως βιομηχανικές και υβριδικές εφαρμογές, για οποιασδήποτε διάρκειας ισχύος απαιτήσεις, μπορείτε να επενδύσετε στα πιο προηγμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και να γίνετε μέρος της ενεργειακής επανάστασης.