ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Delta Electronics

Ο Όμιλος DELTA ELECTRONICS ιδρύθηκε το 1971 και πρωτοπορεί στην ανάπτυξη και παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης ενέργειας, ισχύος και θερμότητας. Ως πάροχος λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας με εστίαση στον τομέα των Ηλεκτρονικών Ισχύος και τους Αυτοματισμούς, η DELTA παράγει καινοτομικά προϊόντα, τα οποία καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες διαχείρισης ενέργειας των κλάδων των Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής, του Ιατρικού Εξοπλισμού, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Ηλεκτροκίνησης. 

Επενδύοντας μεγάλο ποσοστό (>8%) του κύκλου εργασιών του Ομίλου, ο οποίος ανήλθε σε 9δις $ το 2009, η DELTA οδηγεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και στα Συστήματα Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για πάνω από δέκα (10) έτη και προσφέρει λύσεις, οι οποίες καλύπτουν όλες τις ανάγκες της Φόρτισης στο Σπίτι, το Εργασιακό Περιβάλλον και το Δημόσιο Χώρο. Η DELTA προσφέρει ιδιαίτερη εξειδίκευση στα Συστήματα Φόρτισης DC / Συνεχούς Ρεύματος και Υπερταχείας Φόρτισης DC (Ultra-Fast DC Charging).

Η οικογένεια προϊόντων Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων της DELTA καλύπτει πλήρως τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές των σύγχρονων Ηλεκτρικών και Υβριδικών οχημάτων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εξοπλισμός Κορυφαίας Ποιότητας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Εγγύηση εξοπλισμού και πιστοποιητικά