ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Asides

Φ/Β Σταθμός ισχύος 1MW εμπιστεύεται τον εξοπλισμό μας

10.07.2017

Διασυνδεδεμένος Φ/Β Σταθμός Feed-in Premium ισχύος 1MW στο Άργος Ορεστικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

04.05.2020

Φ/Β Σταθμός ισχύος 500kW εμπιστεύεται τον εξοπλισμό μας

18.08.2017

Το Τμήμα Ενέργειας της TESCO γίνεται INERGION Α.Ε.

10.03.2018

Μία Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος αγκαλιάζει τον Ήλιο