ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φ/Β Σταθμός ισχύος 1MW εμπιστεύεται τον εξοπλισμό μας

20.05.2018

Διασυνδεδεμένος Φ/Β Σταθμός Feed-in Premium ισχύος 1MW στο Άργος Ορεστικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

04.05.2020

Φ/Β Σταθμός ισχύος 500kW εμπιστεύεται τον εξοπλισμό μας

26.03.2018

Το Τμήμα Ενέργειας της TESCO γίνεται INERGION Α.Ε.

03.09.2018

Μία Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος αγκαλιάζει τον Ήλιο