ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Cookies Policy

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των «Cookies», που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας κάνοντας χρήση των λειτουργικών δυνατοτήτων του προγράμματος περιήγησης σας (browser) στο διαδίκτυο. Τα Cookies δεν αποτελούν κίνδυνο για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και για τα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Στα Cookies αποθηκεύονται πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό επιτρέπει να λειτουργούμε με αποδοτικό τρόπο την υπηρεσία μας, και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του Ιστοτόπου. Ο Ιστότοπος www.inergion.com χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει πληροφορίες στους χρήστες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Τρίτοι προμηθευτές, (συμπεριλαμβανομένης και της Google), δύναται να εμφανίσουν διαφημιστικό υλικό της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

Τρίτοι προμηθευτές, (συμπεριλαμβανομένης και της Google), δύναται να κάνουν χρήση cookies για να προβάλλουν διαφημίσεις που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο www.inergion.com  .

Οι χρήστες μπορούν αν επιθυμούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Επισημαίνεται δε ότι για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας, η χρήση των Cookies είναι απόλυτα αναγκαία.