ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πολιτική Απορρήτου

Η επωνυμία INERGION  δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και τηρεί την Πράξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 1998 και τη σχετική νομοθεσία (σύμφωνα με το Ν. 2742/1997 και το Ν. 3471/2006). Η Πολιτική μας εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες παραμένουν απόρρητες και ασφαλείς.

Η ιστοσελίδα λειτουργεί με βάση την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, και με οποιοδήποτε τρόπο.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα www.inergion.com χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές μόνο κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο κάθε χρήστης έχει, σύμφωνα με την νομοθεσία περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία όταν εσείς μας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες.

Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (την ηλεκτρονική του διεύθυνση) μόνο όταν προχωρήσει σε επικοινωνία μαζί μας.

Cookies: Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των «Cookies», που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας κάνοντας χρήση των λειτουργικών δυνατοτήτων του προγράμματος περιήγησης σας (browser) στο διαδίκτυο. Τα Cookies δεν αποτελούν κίνδυνο για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και για τα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Στα Cookies αποθηκεύονται πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό επιτρέπει να λειτουργούμε με αποδοτικό τρόπο την υπηρεσία μας, και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του Ιστοτόπου. Ο Ιστότοπος www.inergion.com  χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει πληροφορίες στους χρήστες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Τρίτοι προμηθευτές, (συμπεριλαμβανομένης και της Google), δύναται να εμφανίσουν διαφημιστικό υλικό της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

Τρίτοι προμηθευτές, (συμπεριλαμβανομένης και της Google), δύναται να κάνουν χρήση cookies για να προβάλλουν διαφημίσεις που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο www.inergion.com.

Οι χρήστες μπορούν αν επιθυμούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Επισημαίνεται δε ότι για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας, η χρήση των Cookies είναι απόλυτα αναγκαία.

 

Υποψήφιοι υπάλληλοι

 

Η INERGION A.E.  συλλέγει βιογραφικά σημειώματα και Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με σκοπό να προχωρήσει στην αξιολόγηση και επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό. 

Στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (άρθρ. 13 και 14),  η INERGION A.E.   σας παρέχει με το παρόν έντυπο όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. 

Τα δεδομένα που συλλέγονται παραδίδονται οικειοθελώς στην INERGION A.E.   από εσάς και είναι όσα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται ή επισυνάπτονται στο βιογραφικό που μας υποβάλλετε και σε τυχόν παραρτήματά του. 

Η INERGION A.E.   εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν έντυπο, χωρίς να σας έχουμε ενημερώσει εκ των προτέρων και χωρίς τη σχετική έγκρισή σας όπου απαιτείται.
 
Τα δεδομένα σας είναι πιθανό να κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες εκτός της INERGION A.E.   (όπως π.χ. συνεργαζόμενη εταιρία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού) στην περίπτωση που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει να επιτευχθεί ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων.

Τα δεδομένα σας τηρούνται έως 1 έτος μετά τη συλλογή τους και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση. Η INERGION A.E.   εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει, την ασφάλεια και προστασία τους και μεριμνά για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά. 

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για χρήση των προσωπικών δεδομένων σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην περίπτωση αυτή δεν επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε όσο η συγκατάθεσή σας ήταν εν ισχύ.  

Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας, τη διόρθωση, τη διαγραφή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή, καθώς και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. 
 
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@inergion.com ή στη διεύθυνση Παραδείσου 10 Μαρούσι , υπόψη: Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Επιπλέον έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).