ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Asides

Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας

Από οικιακής κλίμακας έως βιομηχανικές και υβριδικές εφαρμογές, για οποιασδήποτε διάρκειας ισχύος απαιτήσεις, μπορείτε να επενδύσετε στα πιο προηγμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και να γίνετε μέρος της ενεργειακής επανάστασης.

Κατασκευαστές:

Όλα Fronius Solarwatt

MyReserve 2.4

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Ονομαστική Ισχύς Φόρτισης / Εκφόρτισης: 2.400W / 1.500-2.400W

Αξιοποιήσιμη Χωρητικότητα Αποθήκευσης: 2.4kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

MyReserve 4.8

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Ονομαστική Ισχύς Φόρτισης / Εκφόρτισης: 4.800W / 3.000-4.800W

Αξιοποιήσιμη Χωρητικότητα Αποθήκευσης: 4.8kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

MyReserve Matrix 2.4

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Ονομαστική Ισχύς Φόρτισης / Εκφόρτισης: 2.400W / 1.500-2.400W

Αξιοποιήσιμη Χωρητικότητα Αποθήκευσης: 2.4kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

MyReserve Matrix 4.8

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Ονομαστική Ισχύς Φόρτισης / Εκφόρτισης: 4.800W / 3.000-4.800W

Αξιοποιήσιμη Χωρητικότητα Αποθήκευσης: 4.8kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

MyReserve Matrix 7.2

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Ονομαστική Ισχύς Φόρτισης / Εκφόρτισης: 7.200W / 4.500-7.200W

Αξιοποιήσιμη Χωρητικότητα Αποθήκευσης: 7.2kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

MyReserve Matrix 9.6

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Ονομαστική Ισχύς Φόρτισης / Εκφόρτισης: 9.600W / 6.000-9.600W

Αξιοποιήσιμη Χωρητικότητα Αποθήκευσης: 9.6kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

MyReserve Matrix 12.0

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Ονομαστική Ισχύς Φόρτισης / Εκφόρτισης: 12.000W / 7.500-12.000W

Αξιοποιήσιμη Χωρητικότητα Αποθήκευσης: 12.0kWh

Εφαρμογή: Οικιακή

DATASHEET

MyReserve Matrix 14.4

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Ονομαστική Ισχύς Φόρτισης / Εκφόρτισης: 14.400W / 9.000-14.400W

Αξιοποιήσιμη Χωρητικότητα Αποθήκευσης: 14.4kWh

Εφαρμογή: Εμπορική

DATASHEET

MyReserve Matrix 16.8

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Ονομαστική Ισχύς Φόρτισης / Εκφόρτισης: 16.800W / 10.500-16.800W

Αξιοποιήσιμη Χωρητικότητα Αποθήκευσης: 16.8kWh

Εφαρμογή: Εμπορική

DATASHEET

MyReserve Matrix 19.2

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Ονομαστική Ισχύς Φόρτισης / Εκφόρτισης: 19.200W / 12.000-19.200W

Αξιοποιήσιμη Χωρητικότητα Αποθήκευσης: 19.2kWh

Εφαρμογή: Εμπορική

DATASHEET

MyReserve Matrix 21.6

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Ονομαστική Ισχύς Φόρτισης / Εκφόρτισης: 21.600W / 13.500-21.600W

Αξιοποιήσιμη Χωρητικότητα Αποθήκευσης: 21.6kWh

Εφαρμογή: Εμπορική

DATASHEET

MyReserve Matrix 24.0

Τεχνολογία: Ιόντων Λιθίου

Ονομαστική Ισχύς Φόρτισης / Εκφόρτισης: 24.000W / 15.000-24.000W

Αξιοποιήσιμη Χωρητικότητα Αποθήκευσης: 24.0kWh

Εφαρμογή: Εμπορική

DATASHEET

www.inergion.com