ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια

Είτε πρόκειται για ένα νέο Φ/Β σύστημα είτε για αναβάθμιση υφιστάμενου, επιλέξτε κορυφαίας ποιότητας Φ/Β πλαίσια, γνωρίζοντας ότι συνεισφέρετε σε ένα καλύτερο μέλλον τόσο για την επένδυσή σας όσο και για τον πλανήτη μας.

Κατασκευαστές:

Όλα Kioto Solar LONGi Solar Solarwatt Vikram Solar

LONGi LR4-72HPH

Τεχνολογία Κυψέλης: 72-κυψέλες half-cell μονοκρυσταλλικού πυριτίου PERC

Ονομαστική Ισχύς: 445-455Wp

Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας: 1500V

Θερμοκρασιακός Συνστελεστής Ισχύος: -0,35%/K

Εγγύηση Προϊόντος: 12 Χρόνια

Εγγύηση Ισχύος: 25 Χρόνια

DATASHEET

LONGi LR4-60HPH

Τεχνολογία Κυψέλης: 60-κυψέλες half-cell μονοκρυσταλλικού πυριτίου PERC

Ονομαστική Ισχύς: 370-380Wp

Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας: 1500V

Θερμοκρασιακός Συνστελεστής Ισχύος: -0,35%/K

Εγγύηση Προϊόντος: 12 Χρόνια

Εγγύηση Ισχύος: 25 Χρόνια

DATASHEET

LONGi LR4-72HBD

Τεχνολογία Κυψέλης: 72-κυψέλες half-cell μονοκρυσταλλικού πυριτίου PERC Bifacial

Ονομαστική Ισχύς: 440-445Wp

Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας: 1500V

Θερμοκρασιακός Συνστελεστής Ισχύος: -0,35%/K

Εγγύηση Προϊόντος: 12 Χρόνια

Εγγύηση Ισχύος: 30 Χρόνια

DATASHEET

LONGi LR5-54HPH

Τεχνολογία Κυψέλης: 74-κυψέλες half-cell μονοκρυσταλλικού πυριτίου PERC

Ονομαστική Ισχύς: 400-420Wp

Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας: 1500V

Θερμοκρασιακός Συνστελεστής Ισχύος: -0,34%/K

Εγγύηση Προϊόντος: 12 Χρόνια

Εγγύηση Ισχύος: 25 Χρόνια

DATASHEET

LONGi LR5-54HPH

Τεχνολογία Κυψέλης: 74-κυψέλες half-cell μονοκρυσταλλικού πυριτίου PERC

Ονομαστική Ισχύς: 400-420Wp

Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας: 1500V

Θερμοκρασιακός Συνστελεστής Ισχύος: -0,34%/K

Εγγύηση Προϊόντος: 12 Χρόνια

Εγγύηση Ισχύος: 25 Χρόνια

DATASHEET

Eldora Ultima

Τεχνολογία Κυψέλης: 60-κυψέλες πολυκρυσταλλικού πυριτίου

Ονομαστική Ισχύς: 270-280Wp

Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας: 1500V

Θερμοκρασιακός Συνστελεστής Ισχύος: -0,41%/K

Εγγύηση Προϊόντος: 12 Χρόνια

Εγγύηση Ισχύος: 27 Χρόνια

DATASHEET

LONGi LR5-72HBD

Τεχνολογία Κυψέλης: 72-κυψέλες half-cell μονοκρυσταλλικού πυριτίου PERC

Ονομαστική Ισχύς: 520-540Wp

Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας: 1500V

Θερμοκρασιακός Συνστελεστής Ισχύος: -0,35%/K

Εγγύηση Προϊόντος: 12 Χρόνια

Εγγύηση Ισχύος: 30 Χρόνια

DATASHEET

Eldora Ultima

Τεχνολογία Κυψέλης: 60-κυψέλες πολυκρυσταλλικού πυριτίου

Ονομαστική Ισχύς: 270-280Wp

Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας: 1000V

Θερμοκρασιακός Συνστελεστής Ισχύος: -0,41%/K

Εγγύηση Προϊόντος: 12 Χρόνια

Εγγύηση Ισχύος: 27 Χρόνια

DATASHEET

Eldora Grand Ultima

Τεχνολογία Κυψέλης: 72-κυψέλες πολυκρυσταλλικού πυριτίου

Ονομαστική Ισχύς: 310-330Wp

Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας: 1500V

Θερμοκρασιακός Συνστελεστής Ισχύος: -0,41%/K

Εγγύηση Προϊόντος: 10 Χρόνια

Εγγύηση Ισχύος: 27 Χρόνια

DATASHEET

Eldora Grand Ultima

Τεχνολογία Κυψέλης: 72-κυψέλες πολυκρυσταλλικού πυριτίου

Ονομαστική Ισχύς: 310-330Wp

Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας: 1000V

Θερμοκρασιακός Συνστελεστής Ισχύος: -0,41%/K

Εγγύηση Προϊόντος: 10 Χρόνια

Εγγύηση Ισχύος: 27 Χρόνια

DATASHEET

Somera Ultima

Τεχνολογία Κυψέλης: 60-κυψέλες μονοκρυσταλλικού πυριτίου PERC

Ονομαστική Ισχύς: 285-310Wp

Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας: 1500V

Θερμοκρασιακός Συνστελεστής Ισχύος: -0,39%/K

Εγγύηση Προϊόντος: 12 Χρόνια

Εγγύηση Ισχύος: 27 Χρόνια

DATASHEET

Somera Ultima

Τεχνολογία Κυψέλης: 60-κυψέλες μονοκρυσταλλικού πυριτίου PERC

Ονομαστική Ισχύς: 285-310Wp

Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας: 1000V

Θερμοκρασιακός Συνστελεστής Ισχύος: -0,39%/K

Εγγύηση Προϊόντος: 12 Χρόνια

Εγγύηση Ισχύος: 27 Χρόνια

DATASHEET

Somera Grand Ultima

Τεχνολογία Κυψέλης: 72-κυψέλες μονοκρυσταλλικού πυριτίου PERC

Ονομαστική Ισχύς: 340-365Wp

Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας: 1500V

Θερμοκρασιακός Συνστελεστής Ισχύος: -0,39%/K

Εγγύηση Προϊόντος: 10 Χρόνια

Εγγύηση Ισχύος: 27 Χρόνια

DATASHEET

Somera Grand Ultima

Τεχνολογία Κυψέλης: 72-κυψέλες μονοκρυσταλλικού πυριτίου PERC

Ονομαστική Ισχύς: 340-365Wp

Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας: 1000V

Θερμοκρασιακός Συνστελεστής Ισχύος: -0,39%/K

Εγγύηση Προϊόντος: 10 Χρόνια

Εγγύηση Ισχύος: 27 Χρόνια

DATASHEET

BLUE 60P

Τεχνολογία Κυψέλης: 60-κυψέλες πολυκρυσταλλικού πυριτίου

Ονομαστική Ισχύς: 270-275Wp

Μέγιστη Ισχύς Λειτουργίας: 1000V

Θερμοκρασιακός Συνστελεστής Ισχύος: -0,41%/K

Εγγύηση Προϊόντος: 10 Χρόνια

Εγγύηση Ισχύος: 25 Χρόνια

DATASHEET
1 ..

www.inergion.com